Praktisk information om kurserne

COVID-19 restriktioner - opdateret 15. januar 2021

Grundet de nuværende restriktioner har vi været nødsaget til at ændre i planen for afvikling af kurser i januar og februar 2021.

Ændringerne gælder følgende kurser:

6/1-21 Kriseramt virksomhed
Aflyst. Forsøges gennemført på et senere tidspunkt

12/1-21 Dødsbobeskatning
Aflyst. Forventes programsat i næste kursussæson

19/1-21 Aktuel skat
Udsat. Forsøges gennemført senest ultimo marts, om muligt

2/2-21 Sæson Kick-off
Udsat. Forsøges gennemført senest ultimo marts, om muligt

Alle tilmeldte er blevet informeret via mail, og alle vil ligeledes få besked om nye kursusdatoer via mail i takt med, at det igen bliver muligt at afvikle kurser på forsvarlig vis. Kursusafgiften for kurserne den 6. og 12. januar vil blive refunderet; indsend blot bankoplysninger til os.

For information om håndtering af covid-19 på Scandic Roskilde Park, hvor kurserne afholdes, henvises til Scandics hjemmeside.

Betaling
Faktura fremsendes på den samlede kursusafgift, som bedes indbetalt med halvdelen senest mandag den 5. oktober 2020 og resten senest mandag den 11. januar 2021. Fremsendelse af faktura er samtidig bekræftelse på kursets afholdelse.

Prisen
Omfatter foruden kursusafgift samt passivt medlemskab,det materiale som underviseren måtte udarbejde til omdeling, kursusmateriale som pdf samt forplejning. Kursusmateriale i papir-version kan tilkøbes, og bestilles samtidig med kursustilmeldingen.

Intensiteten i halvdagskurserne er næsten som på et alternativt heldagskursus, men du sparer tid og penge.

Rabatter
ved køb af hele pakken på 12 forskellige kurser opnår du en samlerabat på kr. 5.220,- svarende til 25%. Dvs at du kun betaler kr. 15.900,- for hele pakken i stedet for kr. 21.120,-.

Ved køb af 9-11 kurser opnår du en samlerabat på 21% - 23%. Dvs at køb af 11 kurser koster 15.400,-, køb af 10 kurser koster 14.800,- og køb af 9 kurser koster 14.100,-.

Husk at pakken kan kombineres således, at det ikke behøver være den samme medarbejder, der deltager i hele pakken.

Frist for køb af hele pakken er mandag den 5. september 2020.

Tilmelding
Tilmelding foregår via NemTilmeld, som er en professionel løsning til håndtering af kursustilmeldinger.

Afmelding
Bliver en deltager nødt til at melde fra et tilmeldt kursus i årets løb, vil kursusafgiften minus 50 % blive refunderet, hvis afmelding sker senest 14 dage før kursusdato.

Diverse
Alle kurser starter med morgenkaffe kl. 8.00 (undtaget kurset "Revisors tavshedspligt den 24. november 2020, der starter med morgenkaffe kl. 7.30).
Der ryges ikke i undervisningslokalerne.
Mobiltelefoner skal være lydløse i undervisningslokalerne.

 

Web: ActOn-CPH