Preben Gjelstrup


Særlig ekspertise:

De primære kunder er opholdssteder, botilbud, fonde, selskaber og personlige virksomheder.

 

Kort fortalt:

Ejer af PDG-revision, som er et mindre revisionsfirma med speciale i opholdssteder og botilbud etableret i henhold til Serviceloven, etableret som fonde, selskaber eller personlige virksomheder. Specialet omfatter også virksomheder, der beskæftiger sig med lignende opgaver, såsom undervisningstilbud, arbejdstræningstilbud, o.a.

Desuden omfatter kunderne virksomheder indenfor servicefag, håndværkere, handel og produktion, både personligt drevne virksomheder og virksomheder i selskabsform.

Preben Gjelstrup blev revisor i 1974 og startede i RevisorCentret (nuværende Ernst & Young), og blev senere ansat i Revisionsfirmaet Lauge Schmidt (nuværende Trekroner Revision), hvor han arbejdede som ledende medarbejder, og hvor interessen for hans nuværende primære kundegruppe blev vakt.

PDG-revision har eksisteret siden 2004.

Her finder du mig:

PDG-revision, Registreret Revisionsanpartsselskab
Birkevadsvej 14

Assendløse
4130 Viby Sjælland

Web: ActOn-CPH