Søren Nymann


Særlig ekspertise:

En bred vifte af mindre og mellemstore virksomheder herunder bla. håndværkere, læger, tandlæger, grosister- og detailhandlere, entreprenører og lang række øvrige virksomheder – som nævnt ”en bred vifte” af dansk erhvervsliv.

 

Kort fortalt:

Jeg er en ung revisor - årgang 1958, som startede min karriere i revisionsbranchen i 1976, med en elevplads i et af landets mellemstore statsautoriserede revisionsfirmaer og jeg har siden arbejdet i såvel statsautoriserede som registrerede revisionsfirmaer indtil jeg i 1994, sammen med en kollega overtog det revisionsfirma, som vi begge var ansat i. Vi har herefter drevet virksomheden i fællesskab indtil udgangen af 2016, hvor vi opdelte virksomheden i to selvstændige revisionsvirksomheder.

Jeg blev registreret revisor i 1983 og har i min karrier betjent såvel små, mindre som mellemstore virksomheder, i stort set alle brancher.

Jeg har beskæftiget mig med alle almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et moderne revisionskontor, som eksempler kan nævnes skatte- og afgiftsrådgivning, budgettering, revision og udvidet gennemgang samt assistance med regnskabsudarbejdelse for såvel personlige virksomheder som aktie-, anpartsselskaber og IVS, køb og salg af virksomheder, generationsskifter osv.

Jeg sætter den personlige kontakt med kunderne i højsædet og jeg er af den klare opfattelse, at såfremt kemien ikke passer, så kommer der ikke noget godt ud af samarbejdet.

Her finder du mig:

alpha-revision

ALPHA REVISION
v/Søren Nymann
registreret revisionsvirksomhed
Tune Center 16

4030 Tune

Web: ActOn-CPH