Ny skattekontrollov og skatteindberetningslov - 1/2 dags kursus (DI)


Du får:

Som rådgiver på skatteområdet er det nødvendigt at have indgående kendskab til, hvad man skal, og hvad man må. Med en ny skattekontrollov og den nye skatteindberetningslov bliver der sat fokus på retssikkerheden i dansk
skatteret.

Den nye lovgivning har fokus på borgernes og de erhvervsdrivendes retssikkerhed på skatteområdet. Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer og foreslås at træde i kraft den 1. januar 2018.

På kurset vil bl.a. blive gennemgået nedenstående:

 1. Skatteindberetningsloven
  • Skatteindberetningsloven vil blive gennemgået i forhold til hvilke oplysninger arbejdsgivere,
    finansielle virksomheder fonde og foreninger, offentlige myndigheder og andre skal indberette.
  • Indberetningsfrister og opbevaring af indberetningsmateriale
  • Straffebestemmelser i forbindelse med indberetningen

 2. Skattekontrollov
  • Skatteydernes oplysningspligter
  • SKAT’s kontrolbeføjelser
  • Strafansvaret

 3. SKATs indsatsplan 2017
  • Skønsmæssig ansættelse
  • Fri bil, bolig og sommerbolig
  • Hobby og rette indkomstmodtager
  • Skattefrie godtgørelser
  • Virksomhedsskatteordningen - sikkerhedsstillelse

Målgruppen for kurset er primært revisorer og andre, der på tilsvarende vis beskæftiger sig med skatteretlige problemstillinger.

Når kurset er gennemført, har du styr på:

Alle deltagere får udleveret undervisningsmateriale af høj faglig kvalitet, som kan bruges direkte i rådgivning af kunder og i tvister med SKAT.

Kurset tæller 4,5 timer i kategorien ”Direkte og indirekte skatter ” (DI).
 

Undervisere:

Torben Bagge, advokat (H), Partner, i TVC Advokatfirma og leder af firmaets skatteafdeling, der p.t. består af 16 jurister. Torben er forfatter til en række artikler, primært offentliggjort i TfS og Revision & Regnskab. Medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater og ekstern lektor i skatteret og offentlig ret på Aarhus Universitet, ligesom han er fast underviser på Master i SKAT. Er hyppigt anvendt som skatteekspert i medierne.

Jørgen Frausing, registreret revisor og Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma. Jørgen har tidligere været ansat i FRRs skatteafdeling. Har en meget betydelig undervisningserfaring.

Web: ActOn-CPH