Praktisk information om kurserne

Betaling
Faktura fremsendes på den samlede kursusafgift, som bedes indbetalt med halvdelen senest mandag den 1. oktober 2018 og resten senest mandag den 7. januar 2019. Fremsendelse af faktura er samtidig bekræftelse på kursets afholdelse.

Prisen
Omfatter foruden kursusafgift samt passivt medlemskab,det materiale som underviseren måtte udarbejde til omdeling, kursusmateriale som pdf samt forplejning. Kursusmateriale i papir-version kan tilkøbes, og bestilles samtidig med kursustilmeldingen.

Intensiteten i halvdagskurserne er næsten som på et alternativt heldagskursus, men du sparer tid og penge.

Rabatter
Ved køb af hele pakken på 12 forskellige kurser opnår du en samlerabat på kr. 4.130 svarende til 25% rabat. Dvs at du kun betaler kr. 12.700,- for hele pakken i stedet for kr. 16.830,-.

Ved køb af henholdsvis 9-11 forskellige kurser opnår du en samlerabat på henholdsvis 23-25%. Dvs at køb af 11 kurser koster kr. 12.000,-, køb af 10 kurser koster 11.400,- og køb af 9 kurser koster kr. 10.400,-.

Husk at pakken kan kombineres således, at det ikke behøver være den samme medarbejder, der deltager i hele pakken.

Frist for køb af hele pakken er mandag den 3. september 2018.

Tilmelding
Tilmelding foregår via NemTilmeld, som er en professionel løsning til håndtering af kursustilmeldinger.

Afmelding
Bliver en deltager nødt til at melde fra et tilmeldt kursus i årets løb (gælder dog ikke 2-dages kurset "Skattenyt”), vil kursusafgiften minus 50 % blive refunderet, hvis afmelding sker senest 14 dage før kursusdato.

Diverse
Alle kurser starter med morgenkaffe kl. 8.00
Der ryges ikke i undervisningslokalerne.
Mobiltelefoner skal være lydløse i undervisningslokalerne.

 

Web: ActOn-CPH