Praktisk information om kurserne

Betaling
Faktura fremsendes på den samlede kursusafgift, som bedes indbetalt med halvdelen senest fredag den 20. september 2019 og resten senest tirsdag den 7. januar 2019. Fremsendelse af faktura er samtidig bekræftelse på kursets afholdelse.

Prisen
Omfatter foruden kursusafgift samt passivt medlemskab,det materiale som underviseren måtte udarbejde til omdeling, kursusmateriale som pdf samt forplejning. Kursusmateriale i papir-version kan tilkøbes, og bestilles samtidig med kursustilmeldingen.

Intensiteten i halvdagskurserne er næsten som på et alternativt heldagskursus, men du sparer tid og penge.

Rabatter
Rabatsatser for 2019/2020 vil blive publiceret primo august 2019.

Husk at pakken kan kombineres således, at det ikke behøver være den samme medarbejder, der deltager i hele pakken.

Frist for køb af hele pakken er mandag den 3. september 2019.

Tilmelding
Tilmelding foregår via NemTilmeld, som er en professionel løsning til håndtering af kursustilmeldinger.

Afmelding
Bliver en deltager nødt til at melde fra et tilmeldt kursus i årets løb (gælder dog ikke 2-dages kurset "Skattenyt”), vil kursusafgiften minus 50 % blive refunderet, hvis afmelding sker senest 14 dage før kursusdato.

Diverse
Alle kurser starter med morgenkaffe kl. 8.00
Der ryges ikke i undervisningslokalerne.
Mobiltelefoner skal være lydløse i undervisningslokalerne.

 

Web: ActOn-CPH