Bliv medlem af Lokalgruppen

Er du godkendt eller statsautoriseret revisor, og kunne du tænke dig at blive medlem af et solidt fagligt funderet netværk af ligesindede? Så kan det være, at Lokalgruppen Roskilde er noget for dig. Vi er alle medlem af FSR - danske revisorer eller Foreningen Danske Revisorer, hvilket er en forudsætning for at være medlem af Lokalgruppen.

Vi har udarbejdet et FAKTAARK om Lokalgruppen - du finder det HER>>

Har du spørgsmål omkring medlemskab af Lokalgruppen, er du velkommen til at kontakte Britta Thomsen på telefon 46 49 76 76 eller Thomas Roland på telefeon 59 65 20 00.

Alle Lokalgruppens medlemmer arbejder selvstændigt, men vi samarbejder omkring markedsføring, kurser samt rådgivning fra advokater og skatteeksperter. Alt sammen for at kunne tilbyde en endnu bedre service til vores kunder. Rent praktisk har vi oprettet to udvalg, som gør at opgaver bliver fordelt blandt medlemmerne. Du kan her på siden se, hvem der er medlem af de to udvalg.

Medlemmerne fortæller

Udvalg

FORRETNINGSUDVALG
Steen Gilfelt (Formand) Tlf. 20 31 02 48 steen@gilfeltrevision.dk
Inge Bidstrup (sekretær) Tlf. 42 75 37 11 bidstrup.revision@mail.dk
Sten Elm (kasserer) Tlf. 61 50 16 73 se@hrrevision.dk
Søren Nymann Tlf. 46 13 77 77 snymann@alpha-revison.dk


KURSUSUDVALG
Mick Andersen Tlf. 30 55 57 84 ma@algaderevision.dk

Om Lokalgruppen Roskilde

Lokalgruppen Roskilde er en gruppe af revisorer i og omkring Roskilde, der har etableret et netværk for at sparre og videndele med hinanden. Videndelingen sikrer, at alle medlemmer dygtiggør sig og holder sig fagligt ajour. Fællesskabet giver et godt og solidt fundament, så vi kan trække på hinandens kompetencer, hvilket vil komme vores kunder til gavn.

Vi har etableret et kursusudvalg, hvis fornemste opgave er, at tilrettelægge den årlige efteruddannelse til gavn for alle medlemmerne. Alle kurserne er åbne kurser, så alle interesserede kan tilmelde sig.

Britta, medlem i 22 år
Jeg sætter stor pris på at være medlem, fordi jeg igennem Lokalgruppen har fået et netværk af ligesindede selvstændige revisorer, der sidder og tumler med de samme problemstillinger som mig selv. Og dertil kommer det sociale element, at vi har det rigtigt godt sammen og igennem årene er blevet rigtig gode venner.

 

Mick, medlem i 5 år
Jeg blev medlem med udgangspunkt i det sociale aspekt i gruppen, men også kursusrabatten. Det sociale er forsat én af de bærende ting, men det vægter også højt, at have indflydelse på udvalget af revisorkurser. Derudover er den faglige sparring guld værd.

Lene, medlem i 27 år
Jeg er medlem for den faglige sparring, både på vores møder og ved at kunne ringe og skrive til min konkollegaer for gode råd og vejledning mellem møderne. Jeg har været medlem i mange år, og har stadig stor værdi af det faglige samspil. Og ja, det sociale spiller også meget ind – de fleste har jeg jo en lang historie med efterhånden.

 

Preben, medlem siden 2004
Jeg har været medlem siden jeg startede op som selvstændig. For mig som enkeltmandsfirma er det vigtigt at kunne sparre med andre revisorer omkring faglige spørgsmål. Desuden er det som lille firma også meget vigtigt at komme ud blandt andre, så man ikke opbygger et snæversyn på arbejdet. Det sociale sammenhold i Lokalgruppen har udviklet sig til noget unikt. Det er mere venner end konkurrenter.
Steen, medlem siden slutningen af 90’erne
Jeg startede i Lokalgruppen fordi jeg havde hørt så meget godt om dem – fagligt, socialt og ikke mindst de gode og billige kurser, som Lokalgruppen afholder. Det faglige niveau er højt, og vi er alle gode til at sparre med hinanden. På en måde er vi ikke konkurrenter men mere kollegaer som hjælper hinanden i svære spørgsmål. Selvom jeg ikke længere bor i Roskilde, er jeg stadig en del af fællesskabet. Så stærk er Lokalgruppen. 


Svend, medlem siden 1989
Som nystartet selvstændig og tilflytter havde jeg brug for en erfa-gruppe. Det fik jeg i den grad med Lokalgruppen, som har givet mig adgang til ekspertise og viden på områder, hvor jeg har været i tvivl. Medlemmerne står altid til rådighed, når der er brug for det, og den tætte faglige sparring igennem årene har betydet, at nye venskaber er opstået. Et stort incitament for mig har også været muligheden for at bidrage til fællesskabet som medlem af Kursusudvalget.

Web: ActOn-CPH