Om Lokalgruppen Roskilde

Lokalgruppen Roskilde er en gruppe af revisorer i og omkring Roskilde, der har etableret et netværk for at sparre og videndele med hinanden. Videndelingen sikrer, at alle medlemmer dygtiggør sig og holder sig fagligt ajour. Fællesskabet giver et godt og solidt fundament, så vi kan trække på hinandens kompetencer, hvilket vil komme vores kunder til gavn.

Vi har etableret et kursusudvalg, hvis fornemste opgave er, at tilrettelægge den årlige efteruddannelse til gavn for alle medlemmerne. Alle kurserne er åbne kurser, så alle interesserede kan tilmelde sig.

 

Bliv medlem af Lokalgruppen

Er du registreret eller statsautoriseret revisor, og kunne du tænke dig at blive medlem af et solidt fagligt funderet netværk af ligesindede? Så kan det være, at Lokalgruppen Roskilde er noget for dig. Vi er alle medlem af FSR - danske revisorer eller Foreningen Danske Revisorer, hvilket er en forudsætning for at være medlem af Lokalgruppen.

Alle Lokalgruppens medlemmer arbejder selvstændigt, men vi samarbejder omkring markedsføring, kurser, rådgivning fra advokater, skatte- og forsikringseksperter, mv. Alt sammen for at kunne tilbyde en endnu bedre service til vores kunder. Rent praktisk har vi oprettet to udvalg, som gør at opgaver bliver fordelt blandt medlemmerne. Du kan her på siden se, hvem der er medlem af de to udvalg.

Du behøver imidlertid ikke blive medlem af Lokalgruppen Roskilde for at drage nytte af os og vores ekspertise. Du kan "nøjes med" at holde øje med vores side – eventuelt via LinkedIn – og på den måde få besked, når vi afholder nye, spændende kurser. Kurserne tæller naturligvis alle i den obligatoriske efteruddannelse for godkendte revisorer.

 

Udvalg

FORRETNINGSUDVALG
Preben Gjelstrup (Formand) Tlf. 46 36 53 10 preben@pdg-revision.dk
Inge Bidstrup (sekretær) Tlf. 42 75 37 11 bidstrup.revision@mail.dk
Sten Elm (kasserer) Tlf. 61 50 16 73 se@hrrevision.dk
Søren Nymann Tlf. 46 13 77 77 snymann@alpha-revison.dk


KURSUSUDVALG
Kenneth Barrett Tlf. 42 28 07 18 kba@hrrevision.dk
Lene Lindholm Tlf. 40 38 44 02 llindholm@alpha-revision.dk
Mick Andersen Tlf. 30 55 57 84 ma@algaderevision.dk


Web: ActOn-CPH